Päntäneen metsästysseuran sääntömääräinen talvikokous

Päntäneen metsästysseuran sääntömääräinen talvikokous sunnuntaina 21.3.2021 alkaen klo:15.00 Mikrosoft Teams kokouksena.

Kokouspaikkoina toimivat Hiukkajärven metsästysmaja sekä etäyhteydellä Päntäneen nuorisoseura sen hetkisten kokoontumisrajoituksien mukaisesti. Näistä erikoisjärjestelyistä johtuen pyydämme jäseniä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua Microsoft Teams sovelluksen kautta kokoukseen, ilmoittautumaan tekstiviestillä Asko Pullille puh.no: 040 578 6733. Jäsenet, jotka haluavat osallistua kokoukseen Microsoft Teams sovelluksen kautta ilmoittautuminen 18.3.2021 mennessä osoitteeseen: janne.kangas@kauhajoki-ktk.fi.

Johtokunta

Hirvipolku 18.10.2020 on peruttu

Sunnuntaille 18.10.2020 suunniteltu hirvipolku on peruttu koronatilanteen vuoksi.

Laittakaa tietoa eteenpäin, sillä tiistaina lähettämäni viesti ei ilmeisesti ole tavoittanut kaikkia hirviporukan jäseniä.

Aloitamme hirvijahdin sovitusti 24.10.2020.

Terveisin
jahtipäällikkö

Yhteisjahti, peura ja kauris

Kokoonnutaan yhteisjahtiin nuorisoseuralle 17.10. klo 8.00.

Koronan vuoksi noudatetaan kaikkia annettuja ohjeita. Jahtiin mukaan vain terveenä ja omin eväin. Muistetaan ottaa juomaa myös vain omista pulloista tai kaikille omat mukit.

Nuotiopuita kannattaa varata mukaan, ettei kaikkien tarvitse kokoontua samalle nuotiolle. Jos autoissa useita henkilöitä, kannattaa suojautua maskilla.

Muistetaan turvavälit!

Tervetuloa jahtiin, pidetään jahti mukavana ja turvallisena!

Hirvikokous 4.10.2020

Avantouinti-illat 2020-2021

Avantouinti tauolla koronarajoitusten vuoksi.

Kesäkokous 2020 pöytäkirja

PÄNTÄNEEN METSÄSTYSSEURA RY
Kesäkokous 2.8.20200 klo 18.00 Hiukkajärvellä
paikalla 34 seuran jäsentä.

Pms:n puheenjohtaja Asko Pulli avasi kokouksen.
Puheenjohtajaksi valittiin
Jari Rosenberg . Sihteeriksi valittiin Kangas Janne

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto ja Sulevi
Oravamäki

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja on päätösvaltainen,
Hyväksyttiin työjärjestys.

Päätettiin saaliskiintiöistä seuraavasti:
Kiintiö on yksi metso (uros tai naaras) naaras), kolme teertä ja kolme pyytä, riekko ja peltopyy on rauhoitettu.
Kiintiöt eivät päde, jos riistakeskus määrää erikseen näitä tiukempia päätöksiä.

Päätettiin metsästysajoiksi valtion määräämät ajat

Majavalupia haettu 50 kpl Kauhajoelle (päätöstä ei ole vielä tullut)

Päätettiin vieraskorttien hinnoista seuraavasti:
Vuosikortti 60 € ja päiväkortti 10 €, Päiväkortilla ei saa ampua metsoa,
päiväkortilla metsästettäessä tulee olla seuran jäsen mukana. Vuosikortilla
luvanvaraista riistaa metsästettäessä oltava seuran jäsen mukana. Kaurista saa metsästää päiväkortilla vain yhteisjahdeissa.
Seuran tilille suoritetaan maksu ennen metsästystä. Myyjinä toimivat
johtokunnan jäsenet.

Päätettiin rauhoitusalueista seuraavasti:
Hiukkajärven ja Aikalajärven alue on rauhoitettu

Päätettiin vierailijoista hirvijahdissa:
Johtokunta ja hirvipäällikkö päättävät vierailijoista tapauskohtaisesti

Päätettiin kauriin ja peuran metsästyksestä
Jahti toteutetaan toimikunnan esityksen mukaan.

Pyritään ampumaan vasat edellä
vierasmaksut: päiväkortti +
Kauris ei kaatomaksuja
Peura vasa 50€ ja aikuinen 100€ (lihat ampujalle)
Seuran jäsenille vasa 40€ ja aikuinen 80€ jos ottaa lihat.
Kaatajalle fileet peurasta, vaikka ei ostaisikaan lihoja.
Kaurispukin kevätjahti sallitaan, jos kanta antaa myöden (max 1/metsästäjä)
Kyttäämällä tai ajattamalla kiintiö 2 peuraa + 3 kaurista (ei koske
yhteisjahteja) kyttäämällä ei ammuta 300m lähemmäs toisten ruokintaa
Kauriin max kaatomäärä 25 + 3kpl, Peura Kauhajoen yhteislupien mukaan,
2020 vuonna lupia 70kpl, SJML:lle järjestetään yhteisjahti jos löytyy
innokkaita.

Varajohtajat: Pasi Viitamäki, Henri Hakola, Asko Pulli, Janne Kangas, Mauno
Kallio, Veli-Matti Luoma-Keturi, Krister Ruotsalainen

Jahtiin menosta ilmoitus etukäteen päällikölle (Juha-Matti Luoma-Keturi
(peura) ja Pasi Viitamäki (kauris).

Peuroista yhden voi ostaa, muut seuran pakastimeen, jos seuralla tarvetta.

Ampuja huolehtii liiterin siivouksen, teurasjätteet pois pihasta ja lihat
pakastimeen punnittuina ja merkittyinä. Ilmoitukset näistä Asko Pullille. Jahdit toteutetaan johdettuina jahteina.


10§ Seuran uudet jäsenet:
Kristian Sarvela, Nurmela Sami yhtiömiehistä maanomistajajäseneksi.
11§
Muut asiat

Hirviluvat 284 lupaa Kauhajoelle, joista Päntäneelle n.53-54 lupaa.
Hirvipäällikkö valtuutetaan nimeämään varajohtajat.

Riistanhoitokilpailu
1 Jarno Rosenberg 3900 pistettä
2 Juha-Matti Luoma-Keturi 564 pistettä
3 Jere Kokko 435 pistettä

Pienpetokilpailu
1 Krister Ruotsalainen 105 pistettä
2 Matti Mäenpää 60 pistettä
3 Kangas Ari ja Mäensivu Pauli 55 pistettä
Ilmainen jäsenyys arvottu ensi kaudelle 2021 – 2022: Simo Hyvärinen, Erkki
Ojanperä, Mauri Rinne

Hylsyjä ja muita roskia ei jätetä maastoon, eikä pelto / penkka teitä käytetä
ilman lupaa.

Kristian Sarvela esitti, että Trackerin seuralisenssi 55€, kun ilmoittaa
Kristianille että Päntäneen Ms jäsen.
Asko Pulli kertoi alueen villisika tilanteesta. Villisikoja ei seuran alueella
rauhoitella.

Asko Pulli kertoi naakkajahdista ja vesilintulaskennasta.
11§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen. Kello 18.57
Osallistujia oli 34 kpl.
Jari Rosenberg Janne Kangas
Puheenjohtaja Sihteeri
Arto Oravamäki Sulevi Oravamäki
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Hirviammunnat päivitetty