Kesäkokous 6.8.2023, kutsu ja asialista

PÄNTÄNEEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUS SUNNUNTAINA 6.8.2023

PÄNTÄNEEN NUORISOSEURAN TALOLLA ALKAEN KLO:15.00. 

Muistathan palauttaa SAALISTIETOLOMAKKEEN metsästyskaudelta 2022-23 viimeistään 5.8 mennessä sihteerille Harri Väistö sähköposti: harri.vaisto@temet.fi tai kuva saalistietolomakkeesta WhatsAppilla puh. 040 544 7434 tai PJ. Asko Pulli 040 578 6733. 

Saalistietolomakkeella osallistuu myös riistanhoito- sekä pienpetokilpailuun, 3 aktiivisinta jäsentä kummassakin kilpailussa palkitaan. 

Kokoukseen voi osallistua myös etänä lähettämällä seuran sihteerille sähköpostiosoitteensa kokouskutsun lähettämistä varten. 

Kaikkien lomakkeen palauttaneiden seuran jäsenten kesken arvotaan yllätyspalkinto. Kokouksen esityslista löytyy seuran kotisivuilta. Kesäkokouksessa päätetään valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästykseen liittyvät asiat.

Kokouksessa käsitellään myös seuran uudet sääntömuutokset.

Johtokunta

ASIALISTA

PÄNTÄNEEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUS

Päntäneen Nuorisoseuralla 6.8.2023 KLO:15.00

1. KOKOUKSEN AVAUS. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA

SIHTEERI

2. VALITAAN KOKOUKSELLE 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA

2 ÄÄNTENLASKIJAA

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ

HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS

4. PÄÄTETÄÄN SAALISKIINTIÖT

5. PÄÄTETÄÄN METSÄSTYSAJAT

6. PÄÄTETÄÄN VIERASKORTTIEN HINNAT

7. PÄÄTETÄÄN RAUHOITUSALUEET

8. PÄÄTETÄÄN VIERAILIJOISTA HIRVIJAHDISSA

9. PÄÄTETÄÄN KAURIIN JA PEURAN METSÄSTYKSESTÄ

10. PÄÄTETÄÄN VILLISIAN METSÄSTYKSESTÄ

11. UUDET JÄSENET

12. KÄYDÄÄN LÄPI SEURAN UUDET SÄÄNNÖT

13. MUUT ASIAT:

– HIRVI- JA PEURALUVAT

– MAJAVALUVAT

– RIISTANHOITOKILPAILU

– PIENPETOKILPAILU

– LAHJAKORTIN ARVONTA 1 KPL

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Uudet säännöt, esitys

Hei kaikille seuran jäsenille. Viitaten seuran 19.3.2023 pitämään kokoukseen, ohessa sovitusti Päntäneen metsästysseura ry:n vuoden 1955 jäsensäännöt sekä vuonna 2023 uusitut tutustuttavaksi seuran jäsenille. Säännöt on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä seuraavissa kahdessa yhteisessä kokouksessa voimaan tuleviksi.
Terveisin
Puheenjohtaja Asko Pulli
Sihteeri Harri Väistö

Saaliskiintiöt ja vieraskortit

Saaliskiintiöt kaudelle 2022-23

  • 1 Metso
  • 5 Teertä
  • 3 Pyytä

Riekko ja Peltopyy rauhoitettuja.

Kiintiöt eivät päde jos riistahallinnolta tulee näitä tiukempia päätöksiä

Metsästysajat: Riistahallinon vahvistamat valtion ajat

Rauhoitusalueet: Hiukkajärvi sekä muut valtion omistamat ja rajaamat rauhoitusalueet sekä vuokraamattomat alueet

Vieraskorttien hinnat ja säännöt kaudelle 2022-23

Vuosikortti 100€.

Vuosikortilla ei saa metsästää villisikaa. Pois lukien yhteisjahdit sekä seuran jäsenen mukana ollessa jahtimuodosta riippumatta.

Vuosikortilla metsästettäessä kyttäämällä peuraa on seuran jäsenen oltava mukana. 

Vuosikorttien myyntiä koordinoi Pasi Viitamäki 0405881816 ja korttien määrä on rajattu 20 kpl/vuosi vuosikortit myöntää johtokunta.

Päiväkortti 15€

Päiväkortilla ei saa metsästää metsoa.

Kaurista ja peuraa voi päiväkortilla metsästää järjestetyissä yhteisjahdeissa. Päiväkortti ei oikeuta kauriin tai peuran kyttäysmetsästykseen.

Villisika yhteisjahdit sekä seuran jäsenen mukana ollessa jahtimuodosta riippumatta.

Päiväkortilla metsästettäessä tulee olla seuran varsinainen jäsen mukana. Päiväkortti tulee olla maksettuna seuran tilille tai päiväkorttien myyjille enne metsästyksen aloittamista. Päiväkortin voi maksaa nettipankin kautta seuran tilille jonka jälkeen nettisivujen kautta ilmoitus maksusta sekä isäntänä toimivan jäsenen nimi. Päiväkorttien myyjinä toimivat myös johtokunnan jäsenet.

Hirvijahti 2022 ja jahtipäällikköjen yhteystiedot

Hirvijahti 2022

2022 vuoden hirvijahtiin osallistuminen ilmoitettava 30.9.2022 mennessä 

jahtipäällikölle tekstiviestillä numeroon 050 364 2802.

Jahtipäällikköjen yhteystiedot, löytyvät myös Yhdistys -Toimihenkilöt -sivulta

Hirvijahtipäälikkö Henri Hakola, 0503642802,

Peura- ja kaurispäällikkö Mauno Kallio, 0401421610

Majavajahtipäällikkö, Kauhajoki Jani Eklund, 0405061706 ja varalla Janne Kangas, Päntäneen metsästysseura, 0408294881

Karijoki-Päntäne -ottelu 2.9.2022

Karijoki-Päntäne -ottelu perjantaina 2.9.2022 klo 18.00 alkaen Sotkan ampumaradalla.
Tulokset lasketaan mukaan harjoituspisteisiin.

Terveisin hirvipäällikkö

Uudet yhteyshenkilöt

Yhdistys-valikkoon on päivitetty uudet toimihenkilöt ja toimikunnat.

Talvikokouksen 13.3.2022 pöytäkirja

Päntäneen Metsästysseura Ry

Talvikokous 2022-03-13 alkaen klo 15.00 nuorisoseuralla

Pöytäkirja

1§ Puheenjohtaja Asko Pulli avasi kokouksen. Kokouksen osanottajat todettiin, yhteensä 41 äänioikeutettua osanottajaa (Paikalla 36 henkilöä ja etänä Microsoft Teams yhteydellä 5 henkilöä). Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Kristian Sarvela, sihteeriksi Janne Kangas

2§ Pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Uusi-Kyyny ja Arto Oravamäki ja ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

3§ Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4§ Seuran sihteeri esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5§ Seuran puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2021.

6§ Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös esitetyllä tavalla.

7§ Myönnettiin johtokunnalle / tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelle 2021.

8§ Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2022 Asko Pulli.

9§ Valittiin erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle: Erovuoroiset: Henri Hakola, Janne Kangas, Mika Pihlaja ja Pasi Viitamäki.

Valittu: Mauno Kallio Henri Hakolan tilalle, Mika Pihlaja jatkaa, Pasi Viitamäki jatkaa. Janne Kangas ei jatka ja Jere Kokko ilmoitti, ettei jatka kautta loppuun. Janne Kangas tilalle Jari Rosenberg, Jere Kokko tilalle Harri Väistö

10§ Valitaan alkavalle tilikaudelle toiminnantarkastajaksi Antti Uusi-Kyyny. Varamieheksi valittiin Antti Leskinen.

11§ Vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

12§ Vahvistettiin seuran talousarvio vuodelle 2022.

13§ Hyväksyttiin liittymismaksuksi 100€, alle 18-vuotiailta liittymismaksu 10€. Jäsenmaksuksi maanomistajilta 30€ ja yleisjäseniltä 40€, yhtiömies 110€. Yli 80-vuotiaat ainaisjäseniä.

14§ Päätettiin kulukorvauksiksi 3 000 € sisältäen puheenjohtajan palkkion.

15§ Valittiin vuoden 2022 hirvenmetsästykseen jahtipäälliköksi Henri Hakola.

Kauris ja Peurapäälliköksi 2022 Mauno Kallio.

16§ Todetaan uudet jäsenet:

-Jari Kujala maanomistajajäseneksi.

-Jaakko Rajala maanomistajajäseneksi.

17§ Muut asiat:

-Maanomistajien ”hirvisoppapäivä” järjestetään kevään aikana. Johtokunta ilmoittaa myöhemmin

-Todettiin perustettavaksi lahtiliiveri toimikunta rakennusprojektiin.

-Seuran sääntöjen uudistaminen: Seuran säännöt pyritään uudistamaan kesäkokouksessa 2022. Uudet säännöt toimitetaan ennen kokousta tutustuttavaksi.

– RHY:lle ilmoitetaan kaksi metsästyksen valvojaa. Nimetään Pasi Viitamäki ja Asko Pulli valittu.

– Krister Ruotsalainen esitti pumpun vaihtoa avannon auki pitoon. Tarjous pumpusta pyydetään.

-Vakuumikone uusitaan: Johtokunta hankkii syksyksi.

-Koiranäyttelyihin 27.3. toivottiin kökkä väkeä, ilmoitus 20.3. mennessä Asko Pullille.

-Puheenjohtaja esitteli hirvilupien käytön.

-Mika Pihlaja kertoi hyvistä tavoista somessa ja hyvästä johtokunta käyttäytymisestä.

19§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:16

Vakuudeksi

Kristian Sarvela                                        Janne Kangas

Kokouksen puheenjohtaja                       Kokouksen sihteeri

Antti Uusi-Kyyny                                      Arto Oravamäki 

Talvikokous 13.3.2022

Päntäneen metsästysseuran sääntömääräinen talvikokous sunnuntaina

13.3.2022 alkaen klo 15.00 Päntäneen nuorisoseuran talolla. Kokoukseen on

myös mahdollisuus osallistua Mikrosoft Teams sovelluksen kautta. Jäsenet,

jotka haluavat osallistua kokoukseen Microsoft Teams sovelluksen kautta

ilmoittautuminen 11.3.2022 mennessä osoitteeseen:

janne.kangas@kauhajoki-ktk.fi. 

Johtokunta